BÁO CÁO VÙNG NUÔI CÁ CHẼM

Posted on

BÁO CÁO CÁ KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC VÙNG CÁ CHẼM

Tổng hợp từ ngày 06/01/2023 đến 02/12/2023 tại vùng nuôi Cá chẽm (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) của Công ty CP Thực phẩm Hưng Phúc Thịnh:

+ Số con cá chẽm xổng thoát: 0

+ Số con cá chẽm không theo dõi được là: 296 con (trên tổng số con thả là 75.400 con.)

==> Kết luận: Phần trăm số con không theo dõi được và xổng thoát so với lúc thả là 0.39% (phù hợp tiêu chuẩn ASC < 4%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *